หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนนครขอนแก่น และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง แข่งขันห้อง 631 พักห้อง 632 14 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง แข่งขันห้อง 633 พักห้อง 634 14 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ห้องประชุมโสต ห้อง แข่งขันห้อง ประชุมโสต 14 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แข่งขันห้องประชุมโสต ห้อง แข่งขันห้อง ประชุมโสต 14 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง แข่งขันห้อง 637 14 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง แข่งขันห้อง 638 14 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง แข่งขันห้อง Eng 1 ห้องพักEng 2 14 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง แข่งขันห้อง Eng 3 ห้องพัก Eng 4 14 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ห้องประชุมอำนวยการ ห้อง แข่งขันห้องประชุมอำนวยการ 14 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ห้องประชุมอำนวยการ ห้อง แข่งขันห้องประชุมอำนวยการ 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง แข่งขันห้อง 632 พักห้อง 631 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง แข่งขันห้อง Eng 1 ห้องพักEng 2 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง แข่งขันห้อง Eng 3 ห้องพัก Eng 4 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง แข่งขันห้อง 633 พักห้อง 634 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง แข่งขันห้อง 635 พักห้อง 636 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร ICT ชั้น 4 ห้อง แข่งขันอาคาร ICT 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร ICT ชั้น 3 ห้อง แข่งขันอาคาร ICT 15 ต.ค. 2557 09.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]