หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนนครขอนแก่น และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231,232,233,234 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-11 ห้อง 231, ลำดับที่ 12-22 ห้อง 232, ลำดับที่ 23-33 ห้อง 233, ลำดับที่ 34-43 ห้อง 234
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236,237,238 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-14 ห้อง 236, ลำดับที่ 15-28 ห้อง 237, ลำดับที่ 29-42 ห้อง 238
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131,132,133,134 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-14 ห้อง 131, ลำดับที่ 15-28 ห้อง 132, ลำดับที่ 29-42 ห้อง 133, ลำดับที่ 43-57 ห้อง 134
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136,137,138 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-17 ห้อง 136, ลำดับที่ 18-34 ห้อง 137, ลำดับที่ 35-51 ห้อง 138
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,123,124 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-15 ห้อง 121, ลำดับที่ 16-30 ห้อง 123, ลำดับที่ 31-46 ห้อง 124
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125,126,127 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-15 ห้อง 125, ลำดับที่ 16-30 ห้อง 126, ลำดับที่ 31-47 ห้อง 127
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,323,324 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-14 ห้อง 321, ลำดับที่ 15-28 ห้อง 323, ลำดับที่ 29-42 ห้อง 324
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325,326 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-24 ห้อง 325, ลำดับที่ 25-48 ห้อง 326
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331,332,333 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-17 ห้อง 331, ลำดับที่ 18-34 ห้อง 332, ลำดับที่ 35-53 ห้อง 333
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334,335,336 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-23 ห้อง 334, ลำดับที่ 24-46 ห้อง 335, ลำดับที่ 47-71 ห้อง 336
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337,338 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-32 ห้อง 337, ลำดับที่ 33-65 ห้อง 338
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น ลานข้างเสาธงทิศตะวันตก 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 1-36
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น ลานข้างเสาธงทิศตะวันตก 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 1-28


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]