หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนนครขอนแก่น และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร2 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 232,233,234,235 14 ต.ค. 2557 9.00-11.00 รายงานตัวหน้าอาคาร 2 เวลา 7.30 - 8.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร2 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 242,243,244,245 14 ต.ค. 2557 9.00-11.00 รายงานตัวหน้าอาคาร 2 เวลา 7.30 - 8.30 น.
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้อง หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 14 ต.ค. 2557 9.00-16.30 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน 7.30-8.30 น.
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ห้อง 222, 223, 224, 225,226 14 ต.ค. 2557 9.00-16.30 รายงานตัวหน้าอาคาร 2 เวลา 7.30-8.30 น.
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้อง หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 15 ต.ค. 2557 9.00-16.30 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน 7.30-8.30 น.
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ห้อง 222, 223, 224, 225,226 14 ต.ค. 2557 9.00-16.30 รายงานตัวหน้าอาคาร 2 เวลา 7.30-8.30 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 7 ห้อง คอมพิวเตอร์1 14 ต.ค. 2557 9.00-11.30 รายงานตัวหน้าอาคาร 7 เวลา 07.30-08.30 น. ม.ต้นเก็บตัว ห้อง easy math เสนอผลงานห้อง 221
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 7 ห้อง คอมพิวเตอร์2 14 ต.ค. 2557 9.00-11.30 รายงานตัวหน้าอาคาร 7 เวลา 07.30-08.30 น. ม.ปลายเก็บตัว ห้อง 216 และ 213 เสนอผลงานห้อง 225
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Resource Center ชั้น 1 ห้อง resource 14 ต.ค. 2557 9.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน 7.30-8.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร resource center ชั้น 1 ห้อง resource 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน 07.30 - 08.30น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]