หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนนครขอนแก่น และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 521 15 ต.ค. 2557 09.00-14.00 OS:windows8/รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 542 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00 OS:windows8/รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 542 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00 OS:windows8/รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 531 14 ต.ค. 2557 09.00-14.00 OS:windows7/รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 541 14 ต.ค. 2557 09.00-14.00 OS:windows7/รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 522,532 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 OS:windows7/รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 532 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00 OS:windows7/รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 531 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00 OS:windows7/รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 541 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00 OS:windows7/รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 532 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00 OS:windows7/รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 522 14 ต.ค. 2557 13.00-16.00 OS:windows7/รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ห้อง 117 14 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมโน๊ตบุ๊ค-อุปกรณ์มาเอง/รายงานตัวก่อนการประกวด 1 ชั่วโมง
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ห้อง 118 14 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมโน๊ตบุ๊ค-อุปกรณ์มาเอง/รายงานตัวก่อนการประกวด 1 ชั่วโมง
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ห้อง 521,542 14 ต.ค. 2557 09.00-14.00 OS:windows8/64bit ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม Soft ware ที่สนับสนุนมาเอง/รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]