หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนนครขอนแก่น และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 14 ต.ค. 2557 08.30 - 16.30 น การแข่งข้นเดี่ยวดนตรีทุกประเภท จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น ณ กองอำนวยการกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน อาคาร 4 ชั้น 434
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 14 ต.ค. 2557 08.30 - 16.30 น การแข่งข้นเดี่ยวดนตรีทุกประเภท จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น ณ กองอำนวยการกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน อาคาร 4 ชั้น 434
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 14 ต.ค. 2557 08.30 - 16.30 น การแข่งข้นเดี่ยวดนตรีทุกประเภท จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น ณ กองอำนวยการกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน อาคาร 4 ชั้น 434
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 14 ต.ค. 2557 08.30 - 16.30 น การแข่งข้นเดี่ยวดนตรีทุกประเภท จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น ณ กองอำนวยการกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน อาคาร 4 ชั้น 434
5 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีกลาง สนามฟุตบอล 15 ต.ค. 2557 08.00 น เป็นต้นไป การแข่งขันวงดนตรีโปงลาง จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น ณ กองอำนวยการกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]