หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 47 154 85
2 005 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 82 192 128
3 014 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 61 150 97
4 001 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 105 266 155
5 002 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 79 138 102
6 011 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 31 56 37
7 009 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 40 74 50
8 006 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 42 71 63
9 003 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 74 155 112
10 008 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 2 6 4
11 004 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 60 115 85
12 007 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 57 98 80
13 012 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 41 73 58
14 017 โรงเรียนมงคลศึกษา 10 13 9
15 018 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 14 44 19
16 016 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 0 0 0
17 013 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 63 134 90
18 015 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 0 0 0
รวม 808 1739 1174
2913

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 081-9761834
นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 089-6410217
นายบรรหาร เจ๊กนอก 090-3631399
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]