หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 105 62 71.26% 13 14.94% 8 9.2% 4 4.6% 87
2 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 79 39 63.93% 12 19.67% 4 6.56% 6 9.84% 61
3 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 74 36 58.06% 13 20.97% 3 4.84% 10 16.13% 62
4 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 82 31 55.36% 17 30.36% 5 8.93% 3 5.36% 56
5 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 60 25 56.82% 12 27.27% 2 4.55% 5 11.36% 44
6 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 57 23 46.94% 12 24.49% 6 12.24% 8 16.33% 49
7 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 42 22 56.41% 10 25.64% 3 7.69% 4 10.26% 39
8 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 47 18 52.94% 9 26.47% 1 2.94% 6 17.65% 34
9 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 40 18 47.37% 8 21.05% 7 18.42% 5 13.16% 38
10 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 63 13 30.23% 9 20.93% 5 11.63% 16 37.21% 43
11 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 61 10 27.78% 17 47.22% 4 11.11% 5 13.89% 36
12 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 31 9 36% 5 20% 7 28% 4 16% 25
13 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 41 4 16.67% 7 29.17% 6 25% 7 29.17% 24
14 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 14 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
15 โรงเรียนมงคลศึกษา 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 081-9761834
นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 089-6410217
นายบรรหาร เจ๊กนอก 090-3631399
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]