หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 3 ห้อง 332, 333, 334 21 ต.ค. 2557 09.00-12.00 registering room 332, preparing room 333, presentation room 334
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 3 ห้อง 332, 333, 334 21 ต.ค. 2557 13.00-16.00 registering room 332, preparing room 333, presentation room 334
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 3 ห้อง 338 21 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 3 ห้อง 338 21 ต.ค. 2557 13.00-16.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 3 ห้อง 335 21 ต.ค. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 21 ต.ค. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 3 ห้อง 331 21 ต.ค. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 2 ห้อง 324 21 ต.ค. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมปาริชาต 21 ต.ค. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ห้อง หอประชุม แก้วกัลยา 21 ต.ค. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 3 ห้อง 336 21 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 3 ห้อง 337 21 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 3 ห้อง 337 21 ต.ค. 2557 13.00-16.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 3 ห้อง 336 21 ต.ค. 2557 13.00-14.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 3 ห้อง 336 21 ต.ค. 2557 14.00-16.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 2 ห้อง 326 21 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ชั้น 2 ห้อง 326 21 ต.ค. 2557 13.00-16.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 081-9761834
นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 089-6410217
นายบรรหาร เจ๊กนอก 090-3631399
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]