สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเขียว 34 31 13 78 71 11 2 5 84
2 คอนสารวิทยาคม 28 18 22 68 64 11 8 4 83
3 บ้านแท่นวิทยา 23 19 21 63 56 27 5 4 88
4 แก้งคร้อวิทยา 23 19 17 59 53 7 4 3 64
5 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 11 7 5 23 24 9 5 7 38
6 หนองคอนไทยวิทยาคม 10 8 8 26 25 13 9 7 47
7 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 7 6 2 15 21 9 6 5 36
8 นาหนองทุ่มวิทยา 6 6 7 19 20 11 8 9 39
9 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 4 8 6 18 18 20 7 6 45
10 พระธาตุหนองสามหมื่น 4 3 3 10 11 9 2 2 22
11 หนองสังข์วิทยายน 1 2 0 3 6 1 0 0 7
12 โนนกอกวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
13 บ้านหนองข่า 0 3 1 4 3 4 2 1 9
14 ห้วยยางวิทยาคม 0 0 1 1 7 2 3 5 12
15 หนองขามวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 152 130 106 388 380 135 61 59 576