หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนบ้านหนองข่า 10 14 13
2 003 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 95 256 149
3 009 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 69 141 111
4 005 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 74 153 111
5 004 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 109 285 169
6 012 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 31 66 43
7 001 โรงเรียนภูเขียว 104 305 162
8 020 โรงเรียนหนองขามวิทยา 2 1 1
9 007 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 58 133 90
10 002 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 80 182 117
11 010 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 62 131 100
12 017 โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ 0 0 0
13 016 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0
14 011 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 0 0 0
15 015 โรงเรียนบ้านเพชรวิทยาคาร 0 0 0
16 018 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 0 0 0
17 014 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 16 41 26
18 013 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 24 36 33
19 006 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 50 127 82
20 008 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 20 44 26
รวม 804 1915 1233
3148

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 081-9761834
นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 089-6410217
นายบรรหาร เจ๊กนอก 090-3631399
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]