หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนภูเขียว 104 71 79.78% 11 12.36% 2 2.25% 5 5.62% 89
2 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 95 67 74.44% 11 12.22% 8 8.89% 4 4.44% 90
3 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 109 56 60.22% 27 29.03% 5 5.38% 5 5.38% 93
4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 80 53 79.1% 7 10.45% 4 5.97% 3 4.48% 67
5 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 58 25 46.3% 13 24.07% 9 16.67% 7 12.96% 54
6 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 74 24 44.44% 12 22.22% 9 16.67% 9 16.67% 54
7 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 62 24 53.33% 9 20% 5 11.11% 7 15.56% 45
8 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 69 22 39.29% 20 35.71% 7 12.5% 7 12.5% 56
9 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 50 21 51.22% 9 21.95% 6 14.63% 5 12.2% 41
10 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 31 11 45.83% 9 37.5% 2 8.33% 2 8.33% 24
11 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 24 7 41.18% 2 11.76% 3 17.65% 5 29.41% 17
12 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 16 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
13 โรงเรียนบ้านหนองข่า 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
14 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 20 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
15 โรงเรียนหนองขามวิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 081-9761834
นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 089-6410217
นายบรรหาร เจ๊กนอก 090-3631399
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]