หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421, 423, 424 21 ต.ค. 2557 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726, 727, 728 21 ต.ค. 2557 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ริมสระพัง และหลังหอประชุมเก่า 21 ต.ค. 2557 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ริมสระพัง 21 ต.ค. 2557 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 21 ต.ค. 2557 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 21 ต.ค. 2557 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารเฉลิมพระเกียรติ (โดมใหญ่) 21 ต.ค. 2557 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารเฉลิมพระเกียรติ (โดมใหญ่) 21 ต.ค. 2557 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522, 523 21 ต.ค. 2557 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525, 526 21 ต.ค. 2557 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533, 534 21 ต.ค. 2557 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536, 537 21 ต.ค. 2557 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531, 532 21 ต.ค. 2557 09.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 081-9761834
นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 089-6410217
นายบรรหาร เจ๊กนอก 090-3631399
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]