หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 85 195 116
2 014 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 31 63 36
3 006 โรงเรียนคอนสวรรค์ 74 141 110
4 013 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 71 137 101
5 001 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 128 301 179
6 020 โรงเรียนชีลองวิทยา 20 35 28
7 005 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 86 253 140
8 010 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 58 131 83
9 009 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 83 189 100
10 019 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 30 52 39
11 004 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 76 196 122
12 018 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 30 48 30
13 002 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 142 528 255
14 012 โรงเรียนสามหมอวิทยา 39 83 60
15 003 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 119 332 193
16 011 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 54 95 74
17 007 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 77 181 118
18 015 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 35 52 47
19 016 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 17 36 24
20 021 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 4 4 5
21 024 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ2 3 5 4
22 017 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 60 103 66
23 022 โรงเรียนเทศบาล 2 (วิทยานารี) 0 0 0
24 023 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) 0 0 0
รวม 1322 3160 1930
5090

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 081-9761834
นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 089-6410217
นายบรรหาร เจ๊กนอก 090-3631399
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]