หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 142 95 77.87% 17 13.93% 6 4.92% 4 3.28% 122
2 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 128 88 77.88% 14 12.39% 8 7.08% 3 2.65% 113
3 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 119 72 72% 16 16% 8 8% 4 4% 100
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 85 48 66.67% 13 18.06% 4 5.56% 7 9.72% 72
5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 86 39 50.65% 26 33.77% 7 9.09% 5 6.49% 77
6 โรงเรียนคอนสวรรค์ 74 39 62.9% 6 9.68% 9 14.52% 8 12.9% 62
7 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 77 35 55.56% 16 25.4% 3 4.76% 9 14.29% 63
8 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 83 34 44.74% 19 25% 9 11.84% 14 18.42% 76
9 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 76 33 53.23% 19 30.65% 2 3.23% 8 12.9% 62
10 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 58 24 44.44% 12 22.22% 7 12.96% 11 20.37% 54
11 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 54 17 40.48% 12 28.57% 3 7.14% 10 23.81% 42
12 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 71 15 28.85% 18 34.62% 11 21.15% 8 15.38% 52
13 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 60 15 34.88% 16 37.21% 5 11.63% 7 16.28% 43
14 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 30 12 50% 4 16.67% 4 16.67% 4 16.67% 24
15 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 30 11 37.93% 12 41.38% 3 10.34% 3 10.34% 29
16 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 35 10 29.41% 13 38.24% 6 17.65% 5 14.71% 34
17 โรงเรียนสามหมอวิทยา 39 10 29.41% 11 32.35% 7 20.59% 6 17.65% 34
18 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 31 10 40% 8 32% 2 8% 5 20% 25
19 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 17 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
20 โรงเรียนชีลองวิทยา 20 3 16.67% 5 27.78% 5 27.78% 5 27.78% 18
21 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ2 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
22 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 081-9761834
นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง 089-6410217
นายบรรหาร เจ๊กนอก 090-3631399
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]