หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 68 142 90
2 002 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 86 260 140
3 003 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 44 86 68
4 004 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 84 211 128
5 005 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 69 174 105
6 007 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 29 60 47
7 008 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 79 199 121
8 009 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 42 64 57
9 010 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 17 26 24
10 011 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 35 74 51
11 012 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 42 89 62
12 013 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 26 51 31
13 014 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 62 127 93
14 015 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 41 79 53
15 017 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 30 73 42
16 019 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 33 59 46
17 023 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 67 157 110
18 024 โรงเรียนนางรอง 116 263 167
19 025 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 74 200 125
20 026 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 83 181 134
21 030 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 69 236 117
22 034 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 113 317 186
23 031 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 71 311 140
24 032 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 41 96 56
25 035 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 95 262 160
26 036 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 19 47 26
27 037 โรงเรียนพนมรุ้ง 70 158 95
28 038 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 79 181 119
29 039 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 45 125 76
30 040 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 51 138 92
31 041 โรงเรียนพุทไธสง 87 245 144
32 043 โรงเรียนภัทรบพิตร 83 145 112
33 044 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 26 47 39
34 054 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 77 302 137
35 053 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 40 101 57
36 055 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 40 77 54
37 056 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 24 76 36
38 058 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 110 351 196
39 059 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 40 92 65
40 060 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 39 61 38
41 061 โรงเรียนลำปลายมาศ 63 148 86
42 064 โรงเรียนสตึก 81 252 130
43 065 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 16 40 27
44 066 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 38 81 55
45 067 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 39 78 57
46 068 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 44 103 70
47 069 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 16 30 28
48 070 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 49 107 70
49 071 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 24 48 34
50 073 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 102 258 137
51 075 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 28 61 44
52 076 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 58 114 81
53 077 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 73 203 107
54 078 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 50 147 91
55 083 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 88 202 137
56 050 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 62 218 106
57 049 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 65 167 102
58 051 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 24 38 28
59 052 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 58 120 90
60 079 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 42 91 54
61 006 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 62 131 85
62 072 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 55 127 90
63 029 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 56 133 90
64 028 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 63 152 106
65 022 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 41 83 67
66 042 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 47 93 64
67 016 โรงเรียนทศพรวิทยา 0 0 0
68 027 โรงเรียนนิภาศิริ 34 63 39
69 033 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 38 72 52
70 045 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 30 62 47
71 046 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 43 124 76
72 047 โรงเรียนมีชัยพัฒนา 0 0 0
73 048 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 5 13 9
74 062 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 0 0 0
75 063 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 22 48 35
76 080 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 19 32 27
77 081 โรงเรียนอนุบาลภรภัทร 16 30 21
78 086 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 5 9 8
79 082 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 37 64 53
80 074 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 22 38 22
81 057 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 54 116 75
82 018 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 28 49 37
83 020 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 45 87 64
84 021 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 36 70 58
รวม 4124 10045 6298
16343

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]