หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนางรอง 116 88 76.52% 17 14.78% 6 5.22% 4 3.48% 115
2 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 113 83 76.85% 14 12.96% 7 6.48% 4 3.7% 108
3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 95 70 74.47% 12 12.77% 7 7.45% 5 5.32% 94
4 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 110 61 56.48% 27 25% 12 11.11% 8 7.41% 108
5 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 102 52 54.17% 25 26.04% 11 11.46% 8 8.33% 96
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 79 51 68% 15 20% 5 6.67% 4 5.33% 75
7 โรงเรียนพุทไธสง 87 46 58.23% 15 18.99% 13 16.46% 5 6.33% 79
8 โรงเรียนลำปลายมาศ 63 45 73.77% 7 11.48% 2 3.28% 7 11.48% 61
9 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 86 44 53.01% 20 24.1% 12 14.46% 7 8.43% 83
10 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 73 44 61.11% 13 18.06% 8 11.11% 7 9.72% 72
11 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 84 40 47.62% 23 27.38% 10 11.9% 11 13.1% 84
12 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 79 40 53.33% 16 21.33% 7 9.33% 12 16% 75
13 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 83 37 45.68% 22 27.16% 14 17.28% 8 9.88% 81
14 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 71 34 48.57% 20 28.57% 9 12.86% 7 10% 70
15 โรงเรียนสตึก 81 33 43.42% 21 27.63% 12 15.79% 10 13.16% 76
16 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 88 32 39.51% 26 32.1% 14 17.28% 9 11.11% 81
17 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 77 30 40.54% 17 22.97% 16 21.62% 11 14.86% 74
18 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 67 30 48.39% 13 20.97% 8 12.9% 11 17.74% 62
19 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 74 29 45.31% 12 18.75% 10 15.63% 13 20.31% 64
20 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 69 29 46.77% 11 17.74% 15 24.19% 7 11.29% 62
21 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 65 29 50.88% 11 19.3% 5 8.77% 12 21.05% 57
22 โรงเรียนภัทรบพิตร 83 27 35.06% 19 24.68% 21 27.27% 10 12.99% 77
23 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 62 26 43.33% 17 28.33% 12 20% 5 8.33% 60
24 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 69 24 34.78% 18 26.09% 16 23.19% 11 15.94% 69
25 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 56 23 43.4% 12 22.64% 8 15.09% 10 18.87% 53
26 โรงเรียนพนมรุ้ง 70 21 31.82% 23 34.85% 14 21.21% 8 12.12% 66
27 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 68 21 32.31% 15 23.08% 15 23.08% 14 21.54% 65
28 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 62 21 36.21% 14 24.14% 13 22.41% 10 17.24% 58
29 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 58 21 38.18% 14 25.45% 8 14.55% 12 21.82% 55
30 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 63 20 35.09% 15 26.32% 9 15.79% 13 22.81% 57
31 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 55 20 43.48% 15 32.61% 6 13.04% 5 10.87% 46
32 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 62 17 32.69% 15 28.85% 11 21.15% 9 17.31% 52
33 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 50 17 40.48% 12 28.57% 7 16.67% 6 14.29% 42
34 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 51 17 34% 8 16% 14 28% 11 22% 50
35 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 58 16 28.57% 18 32.14% 13 23.21% 9 16.07% 56
36 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 43 16 38.1% 13 30.95% 8 19.05% 5 11.9% 42
37 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 44 16 42.11% 6 15.79% 9 23.68% 7 18.42% 38
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 54 15 31.25% 11 22.92% 12 25% 10 20.83% 48
39 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 44 15 37.5% 8 20% 8 20% 9 22.5% 40
40 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 39 15 44.12% 6 17.65% 6 17.65% 7 20.59% 34
41 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 47 14 35% 9 22.5% 7 17.5% 10 25% 40
42 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 42 13 31.71% 13 31.71% 7 17.07% 8 19.51% 41
43 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 41 13 36.11% 11 30.56% 6 16.67% 6 16.67% 36
44 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 40 12 35.29% 11 32.35% 5 14.71% 6 17.65% 34
45 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 45 11 28.21% 8 20.51% 10 25.64% 10 25.64% 39
46 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 40 11 36.67% 6 20% 6 20% 7 23.33% 30
47 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 42 10 27.03% 13 35.14% 6 16.22% 8 21.62% 37
48 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 36 10 27.78% 9 25% 9 25% 8 22.22% 36
49 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 40 10 27.78% 7 19.44% 9 25% 10 27.78% 36
50 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 30 10 34.48% 7 24.14% 7 24.14% 5 17.24% 29
51 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 24 10 45.45% 6 27.27% 6 27.27% 0 0% 22
52 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 49 9 23.08% 10 25.64% 7 17.95% 13 33.33% 39
53 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 41 9 23.68% 8 21.05% 6 15.79% 15 39.47% 38
54 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 38 9 27.27% 5 15.15% 13 39.39% 6 18.18% 33
55 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 35 8 22.86% 7 20% 10 28.57% 10 28.57% 35
56 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 42 8 21.62% 6 16.22% 7 18.92% 16 43.24% 37
57 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 29 8 33.33% 6 25% 4 16.67% 6 25% 24
58 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 19 8 42.11% 5 26.32% 5 26.32% 1 5.26% 19
59 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 39 8 26.67% 4 13.33% 8 26.67% 10 33.33% 30
60 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 28 8 36.36% 3 13.64% 5 22.73% 6 27.27% 22
61 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 26 8 36.36% 2 9.09% 5 22.73% 7 31.82% 22
62 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 24 8 36.36% 2 9.09% 3 13.64% 9 40.91% 22
63 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 38 6 17.65% 11 32.35% 7 20.59% 10 29.41% 34
64 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 33 6 18.75% 10 31.25% 4 12.5% 12 37.5% 32
65 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 45 6 17.65% 9 26.47% 10 29.41% 9 26.47% 34
66 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 41 6 18.18% 9 27.27% 7 21.21% 11 33.33% 33
67 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 28 6 25% 6 25% 5 20.83% 7 29.17% 24
68 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 16 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
69 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 37 5 14.71% 8 23.53% 6 17.65% 15 44.12% 34
70 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 30 5 20% 7 28% 2 8% 11 44% 25
71 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 24 5 20.83% 6 25% 7 29.17% 6 25% 24
72 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 22 5 26.32% 5 26.32% 4 21.05% 5 26.32% 19
73 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 17 5 29.41% 4 23.53% 5 29.41% 3 17.65% 17
74 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 19 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 6 35.29% 17
75 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 16 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
76 โรงเรียนนิภาศิริ 34 3 9.68% 5 16.13% 10 32.26% 13 41.94% 31
77 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 22 3 18.75% 4 25% 3 18.75% 6 37.5% 16
78 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 26 2 7.69% 7 26.92% 8 30.77% 9 34.62% 26
80 โรงเรียนอนุบาลภรภัทร 16 1 8.33% 2 16.67% 7 58.33% 2 16.67% 12
81 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]