หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม และโรงเรียนภัทรบพิตร
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 , 323 7 ต.ค. 2557 09:00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน 08.00 -08.30
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 , 432 , 433 , 434 7 ต.ค. 2557 09:00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน 08.00 -08.30
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง Labฟิสิกส์ , Labเคมี , Labชีวะ 8 ต.ค. 2557 09:00 เป็นต้นไป รายงานตัวเข้าแข่งขันตั้งแต่ 08.00 ส่งรูปเล่มจำนวน 3 ชุด ในวันแข่งขัน
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 (อาคารวิทยาศาสตร์) ชั้น 2 ห้อง 121 , 122 , 123 , 124 8 ต.ค. 2557 09:00 เป็นต้นไป รายงานตัวเข้าแข่งขันตั้งแต่ 08.00 ส่งรูปเล่มจำนวน 6 ชุด ในวันแข่งขัน
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร ลานจอดรถหลังอาคารสำนักงาน (หลังอาคาร 2) 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 19 - 34
09:00 เป็นต้นไป รายงานตัวเข้าแข่งขันตั้งแต่ 08.00 ส่งรูปเล่มจำนวน 5 ชุด ในวันแข่งขัน
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร บริเวณลานจอดรถ หลังอาคาร 1 8 ต.ค. 2557 09:00 เป็นต้นไป
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 , 333 7 ต.ค. 2557 09:00 เป็นต้นไป รายงานตัวเข้าแข่งขัน 08.00 -09.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 , 423 , 425 , 426 7 ต.ค. 2557 09:00 เป็นต้นไป รายงานตัวเข้าแข่งขัน 08.00 -09.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร บริเวณสนามถนนคอนกรีต ข้างสนามบาสเกตบอล 8 ต.ค. 2557 09:00 เป็นต้นไป รายงานตัวเข้าแข่งขัน 07.30 -09.00 ส่งรูปเล่มผลงานทีมละ 7 เล่ม
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร บริเวณสนามถนนคอนกรีต ข้างสนามบาสเกตบอล 8 ต.ค. 2557 09:00 เป็นต้นไป รายงานตัวเข้าแข่งขัน 07.30 -09.00 ส่งรูปเล่มผลงานทีมละ 4 เล่ม
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09:00 เป็นต้นไป รายงานตัวเข้าแข่งขัน 08.00 -08.30
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09:00 เป็นต้นไป รายงานตัวเข้าแข่งขัน 08.00 -08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]