หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม และโรงเรียนภัทรบพิตร
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1044 7 ต.ค. 2557 09.00 - 14.00 รายงานตัว 7.30-8.00 ลงโปรแกรม 8.00-9.00 น. เท่านั้น
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1041,1042 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 7.30-8.00 และลงโปรแกรม 8.00-9.00 เท่านั้น
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1041,1042 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 7.30-8.00 ลงโปรแกรม 8.00-9.00 น. เท่านั้น
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1043 7 ต.ค. 2557 09.00-14.00 รายงานตัว 7.30-8.00 ลงโปรแกรม 8.00-9.00 น. เท่านั้น
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1043 7 ต.ค. 2557 09.00-14.00 รายงานตัว 7.30-8.00 ลงโปรแกรม 8.00-9.00 น. เท่านั้น
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1043,1044 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 7.30-8.00 ลงโปรแกรม 8.00-9.00 น. เท่านั้น
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1041 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.00 ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. เท่านั้น
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1044 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 7.30-8.00 ลงโปรแกรม 8.00-9.00 น. เท่านั้น
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1043 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 7.30-8.00 ลงโปรแกรม 8.00-9.00 น. เท่านั้น
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1042 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 31
09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.00 ลงโปรแกรม 08.00-09.00 น. เท่านั้น
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1043 8 ต.ค. 2557 13.30-16.30 รายงานตัว 12.00-12.30 ลงโปรแกรม 12.30-13.30 น. เท่านั้น
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1045 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00 รายงานตัว 7.30-8.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1046 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00 รายงานตัว 8.00-9.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1041,1042 7 ต.ค. 2557 09.00-14.00 รายงานตัว 7.30-8.00 ลงโปรแกรม 8.00-9.00 น. เท่านั้น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]