เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
เอกสารเปลี่ยนตัว DOC5
วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัว
การพิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน
คู่มือการใช้งานโรงเรียน/ศูนย์
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ต.ค. 2557
7 ต.ค. 2557
8 ต.ค. 2557
9 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้ง สพม.32 โดยด่วนที่สุด  เพื่อจักได้ทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพม.23(ระดับมัธยมศึกษา)  ก่อนวันที่  26 พ.ย. 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษา

แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23  โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 20-26 พ.ย. 2557 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บภาค 

 
 

กรณี โรงเรียนแจ้งเปลี่ยนตัวก่อนเข้าแข่งขันที่ สพม.32...

แต่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาวิชาการไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ กรุณาติดต่อ คุณอมรรัตน์ เฮ่ประโคน 044-612408 ต่อ 104 หรือ 088-557-8763 ด่วนภายในวันที่ 21 พ.ย.57 เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลส่ง สพม.23 โดยด่วนต่อไป

school
ส่วนการแก้ไข/เปลี่ยนตัว กรณีนักเรียนหรือครูไม่สามารถไปได้ ให้ทำตามเกณฑ์ที่กำหนด 

( adminภาค : นายอารักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร 0812613558 email : arrak.pro@gmail.com)

 
 

ข่าวจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ

- การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก แข่งขันก่อน ประเภท ข ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557

- การรายงานตัว สำหรับการแข่งขันทุกกิจกรรมในกลุ่มสาระศิลปะฯ ขอให้ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ไปรายงานตัว  ณ  จุดแข่งขัน  

- เนื่องจากมีการลำดับการแข่งขันใหม่   สำหรับกลุ่มสาระ ศิลปะ-ดนตรี ประเภทเดี่ยวและทีมบางประเภท ขอให้โรงเรียนตรวจสอบลำดับการแข่งขันใหม่ที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบ

 
 

ข่าวจากศูนย์หุ่นยนต์

- แผนผังสนามการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ดาวน์โหลดที่นี

-  แจ้งกรรมการหุ่นยนต์  ให้มาจัดสถานที่พื่อเตรียมแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ และร่วมปรึกษาหารือกัน ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์

 
 

ข่าวจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

- การแข่งขันคอมพิวเตอร์ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันนำหูฟังมาเอง

- การแข่งขันภาคเช้า เริ่มเวลา 09.00 น. ทีมแข่งขันต้องมาลงโปรแกรมก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง ถ้ามาช้าจะไม่มีการทดเวลาแข่งขันให้

 
 

ข่าวจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ด่วน !  เนื่องจากกิจกรรมการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการจัดลำดับการแข่งขันใหม่ ดาวน์โหลด[ไฟล์การจัดลำดับใหม่]

           ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบลำดับการจัดการแข่งขันใหม่ ดังกล่าว และกำหนดการรายงานตัว ดังนี้

1.  ผู้เข้าแข่งขันช่วงเช้า ให้รายงานตัวเวลา 8.30 น.
2.  ผู้เข้าแข่งขันช่วงบ่าย ให้รายงานตัวเวลา 12.30 น.

------------------------------------------------------------

 1. การเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน กรณีที่มีการเปลี่ยนตัวในวันแข่งขัน ให้ส่งเอกสารการเปลี่ยนตัว/แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน ในวันรายงาน (Doc.5 โหลดไฟล์จากเว็ป สพม.32 ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64)
 2. การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ในวันรายงานตัว
 • โครงสร้างหลักสูตรรับรองสำเนาโดยผู้บริหารโรงเรียน  เพื่อแสดงว่าโรงเรียนเปิดโปรแกรมภาษาฝรั่งเศส/จีน/ญี่ปุ่น หรือ วิชาเพิ่มเติม/สาระเพิ่มเติม ตามเกณฑ์กำหนด
 • สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อแสดงว่านักเรียนมีสัญชาติไทย บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด (สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดาและมารดา)
 • หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเพื่อรับรองว่านักเรียนไม่เคยไปศึกษาหรือพำนักอาศัยในประเทศที่เกณฑ์กำหนด ในระยะเวลาตามที่เกณฑ์กำหนด

      3. หัวข้อการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-3

 1. Three things: The most important in my life.
 2. How to use social media effectively?
 3. How to save the energy?

หัวข้อการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-6

 1. How to prepare yourself for Education and Occupation in the 21st century?
 2. What can you do to promote tourism in Thailand?
 3. Effects of Science and Technology in Society.

      4.  ให้ผู้เข้าแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling, การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ทุกระดับส่งบทนิทาน/บทละครให้คณะกรรมการจำนวน 5 ชุดในวันรายงานตัว

      5.  การแข่งขัน Multi Skills Competition ทุกระดับ

 • ให้เตรียม สีดินสอหรือสีเมจิก ดินสอและยางลบ มาในวันแข่งขันด้วย
 • Writing Skill เปลี่ยนแปลงการทดสอบจากการเขียนเรียนความเป็นการทำแบบทดสอบ Error

คำศัพท์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
 

ข่าวจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อาชีพและเทคโนโลยี(กลุ่มการงานอาชีพ)

1. แจ้งผู้เข้าแข่งขันให้เตรียมอุปกรณ์  โต๊ะ เก้าอี้ มาเอง (ทางโรงเรียนภัทรบพิตรไม่จัดสรรให้)

2. คำสั่งแก้ไขคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันใหม่ล่าสุด ส่งให้แต่ละโรงเรียนทางระบบ Smart Office หรือดูจากหน้าเว็บศิลปหัตถกรรมฯ สพม.32

3. การแข่งขันจัดขึ้น ในวันอังคาร ที่ 7  ตุลาคม 2557 ณ  โรงเรียนภัทรบพิตร

 
 

ข่าวจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

-  แจ้งโรงเรียนที่ส่งกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ม.1-3 และ ม.4-6 ให้ส่งผลงาน ประกอบด้วย

 • รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5 ชุด
 • DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น  จำนวน 5 แผ่น
 • บทภาพยนตร์สั้น  จำนวน  5  เล่ม

       โดยส่งไปยังศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  ตำบลละหานทราย  อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่  6 ตุลาคม 2557

- แจ้งโรงเรียนที่ส่งกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6  เรื่อง การรายงานตัวในวันแข่งขัน มีลำดับดังนี้

   ลำดับที่  1-24   ให้มารายงานตัว  เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มแข่งเวลา 09.00-12.30 น. (รอบเช้า) 

   ลำดับที่  25-47  ให้มารายงานตัว  เวลา 12.30-13.00  เริ่มแข่ง 13.00-16.30 น. (รอบบ่าย)

หมายเหตุ  หากมาไม่ทันให้ต่อท้ายของแต่ละรอบ

 
 

ข่าวจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- ขอให้โรงเรียนที่ส่งโครงงานคณิตศาสตร์ ให้นำโต๊ะตั้งโครงงานมาด้วยในวันแข่งขัน

- แจ้งแต่ละโรงเรียนให้ส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภทที่ศูนย์ฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ที่ครูจุติกา  อุบาลี  ภายในวันที่  30  กันยายน  2557  เวลา  16.30 น.  และกรรมการโครงงานมารับได้วันที่  1  ตุลาคม  2557  เป็นต้นไป  ถ้าไม่ส่งตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 
 

ข่าวจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

๑.  การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ

          ม.ต้น    บทหลัก          ๑.  โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ   

                                         ๒.  อิศรญาณภาษิต     

                                         ๓.  โคลงโลกนิติ

                     บทเลือก         ๑.  พอใจให้สุข   

                                         ๒.  รามเกียรติ์  ตอน  ศึกอินทรชิต     

                                         ๓.  พระอภัยมณี  ตอน  พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

          ม.ปลาย บทหลัก         ๑.  นมัสการอาจารยคุณ  (ทำนองสรภัญญะ) 

                                         ๒.  อิเหนา  ตอน ศึกกะหมังกุหนิง    

                                         ๓.  ลิลิตตะเลงพ่าย 

                      บทเลือก        ๑.  ยามมืด (โคลงสี่สุภาพ)  (๔  บท)  

                                         ๒.  สามัคคีเภทคำฉันท์  (๗  บท)    

                                         ๓.  ขุนช้างขุนแผน  (๕  บท)

          ท่องอาขยานตามรูปแบบฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์แต่ละชนิด

๒.  การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  หัวข้อพูดเกี่ยวกับ  “วิถีไทย... ก้าวไกลสู่สากล”

           รอบแรก          ม.ต้น        หัวข้อ  “ศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก”

        ม.ปลาย     หัวข้อ  “สังคมไทย  สังคมเอื้ออาทร  สังคมแห่งความร่วมมือ”

           รอบชิง           เลือกหัวข้อฉับพลัน

 
 

ข่าวจากศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด่วน ! แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่  การแข่งขัน 3 รายการ

1.รายการสภานักเรียน เดิม ชั้น 3 ห้อง 132 เปลี่ยนเป็น ชั้น 2 ห้อง 125

2. รายการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 เดิม ชั้น 3 ห้อง 133 เปลี่ยนเป็น ชั้น 2 ห้อง 124

3. รายการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 เดิม ชั้น 3 ห้อง 134 เปลี่ยนเป็น ชั้น 2 ห้อง 123

การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันนำอุปกรณ์มาด้วยตนเอง

กิจกรรมสภานักเรียน

1. ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสภานักเรียน ส่งเอกสารที่เป็นรูปเล่มรายงาน จำนวน 5 เล่ม (เอกสารตัวจริงจำนวน 1 เล่ม เอกสารสำเนาจำนวน 4 เล่ม รวมเป็น 5 เล่ม) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2557  เวลา 08.00 น. – 15.30 น. ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ห้องวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

หมายเหตุ  ถ้าโรงเรียนใดไม่ส่งตามกำหนด คณะกรรมการจะตัดคะแนนในส่วนของเอกสาร 20 คะแนน

2. ให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนทุกท่านมารับเอกสาร ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2557  เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ห้องวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

3. ให้แต่ละโรงเรียนส่งผังรูปถ่ายคณะกรรมการสภานักเรียนที่กำหนดตามเกณฑ์ในวันแข่งขัน

สามารถติดต่อ/สอบถามได้ที่   นายธนวิชญ์  ไร่นา  ครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  โทรศัพท์ 0900374019

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)

          ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ส่งเอกสารที่เป็นรูปเล่มรายงาน จำนวน 5 เล่ม (เอกสารตัวจริงจำนวน 1 เล่ม เอกสารสำเนาจำนวน 4 เล่ม รวมเป็น 5 เล่ม) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 น. – 15.30 น. ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ห้องวิชาการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

หมายเหตุ  ถ้าโรงเรียนใดไม่ส่งตามกำหนด คณะกรรมการจะตัดคะแนนในส่วนของเอกสาร 30 คะแนน

สามารถติดต่อ/สอบถามได้ที่   นางลักขณา เลาหศิริวงศ์  ครูโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  โทรศัพท์ 0896275823

 
  ศน.ประจำศูนย์พัฒนาวิชาการฯ
1. ภาษาไทย  - ศน.มนัชยา หงษ์แก้ว  089-8448731
2. คณิตศาสตร์ - ศน.ดาวดี  คีรี  081-8781235
3. สังคมฯ - ศน.ทองคูณ  หนองพร้าว  086-2441667
4. วิทย์ - ศน.ยศพัทธ์ แตงทองกุล  087-2400562
5. ภาษาต่างประเทศ - ศน.เพ็ญพิมล  เทพทอง  081-5496218 ศน.กรุณา  บุษบง 086-6480539
6. สุขศึกษา - ศน.ศรัทธา  เหมือนถนอม  085-7764034
7. การงานฯ - ศน.สุภะรัตน์  ทรัพย์เวชการกิจ  081-2662504
8. ศิลปะ /กิจกรรมท้องถิ่น - ศน.อภิญญาณ บุญอุไร  081-6118389  ศน.ปิยวัฒน์  เพชรศรี  089-8460605
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน- ศน.คัทลียา วงศ์วัฒน์  081-7184366
10. เรียนร่วม - - ศน.ดาวดี  คีรี  081-87812356
11. การศึกษาพิเศษ - ศน.คัทลียา วงศ์วัฒน์  081-7184366 - ศน.ดาวดี  คีรี  081-8781235
12.  Award - ศน.พีระวัฒน์  เศวตรพัชร์    089-4276574 
13. หุ่นยนต์  - ศน.สถิต การเพียร
  085-7638940
 
 

นายทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ

1. ภาษาไทย : นางสาวนารถนพิณช์ สายสิญจน์  ►085-6124654  nartna_pkc@outlook.co.th 

2. ภาษาต่างประเทศ  : นางนงนุช สำเร็จสุข ►085-4791677    nuch_br18@hotmail.co.th

3. คณิตศาสตร์ : นายอมฤทธิ์ บุพโต   ►083-4647022    mathneng@hotmail.com    

4. วิทยาศาสตร์  : นางสาวรัชฎากรณ์ ประจันพล  ► 091-0198322    amaru_ch@hotmail.com   

5. สังคมศึกษา ฯ  : นางปิยะนุช ยิ้มรัมย์  ►087-9791904    pe_aoy@hotmail.com 

6. สุขศึกษาพลศึกษา : นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์   ►089-6841070    sattaram@hotmail.com  

 
 

7. ศูนย์ศิลปะ : นายธีรภัทร์ ยศม้าว   086-2445562   teeraphatdt1@gmail.com

8. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : นางสาววิรินทร ศิลปิกุล    087-8793445   wirintorn92@gfmail.com  

9. ศูนย์คอมพิวเตอร์  : นายธนพล ไวยวุฒินันท์    081-8788509    wtanapon@gmail.com   

10. ศูนย์หุ่นยนต์  : นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์ 086-8658884    kasit_s@hotmail.com   

11. ศูนย์การงานอาชีพ  :นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ  086-2546132   aewjang2511@gmail.com

12. ศูนย์เรียนร่วม  : นางวรรณดี สัสดี 084-4790964    plewan_si@hotmail.com  / นายสมเกียรติ ขวัญดำ 085-4902188    

 
 
 

 
ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย………..
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไขแอโรบิก….
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2557  [คลิกที่นี่ ] …แก้เกณฑ์การแข่งขัน Impromptu Speech…
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  วันที่ 29 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]  …. เกณฑ์ใหม่…..
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]

วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 15:55 น.
การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ให้สมัครในระบบของระดับเขตพื้นที่ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 15:51 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 84
จำนวนทีม 4,124
จำนวนนักเรียน 10,045
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,298
จำนวนกรรมการ 1,183
ครู+นักเรียน 16,343
ครู+นักเรียน+กรรมการ 17,526
ประกาศผลแล้ว 202/213 (94.84%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
fanpage งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพม.32
fanpage ศูนย์พัฒนาวิชาการฯ สพม.32
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพม.32
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 4
เมื่อวาน 19
สัปดาห์นี้ 52
สัปดาห์ที่แล้ว 151
เดือนนี้ 322
เดือนที่แล้ว 516
ปีนี้ 6,867
ทั้งหมด 493,107