แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น ให้ตัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross words, A-math, คำคม และซูโดกุ  ออกจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค  โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกทีมไปแข่งขันที่ระดับชาติ นั้น ให้ทางโรงเรียนที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมดังกล่าวลงทะเบียนเหมือนเดิม
วันพุธ ที่ 06 สิงหาคม 2557 เวลา 15:13 น.