แจ้งประชาสัมพันธ์
เรียน โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ทั้ง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ให้โรงเรียนเตรียนคอมพิวเตอร์พกพา  พร้อมลงโปรแกรม GSP เวอร์ชัน ๔  และปลั๊กไฟมาพร้อมด้วย
วันศุกร์ ที่ 05 กันยายน 2557 เวลา 08:40 น.