แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงการแข่งขัน

กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน

(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-3

และกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล

(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-3

ตามมติคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ และเวลาในการแข่งขัน จากเดิม แข่งขันวันที่ 6 -  7 กันยายน 2557 ณ ลานตรงข้ามอาคารศรีธน โรงเรียนปากคาดพิทยาคมแก้ไขเป็นวันที่ 7  กันยายน  2557  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ หอประชุม โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

          หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม ครูวิเชียร อินธิสา   087-5619443
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 06:46 น.