แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
เรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนท่านสามารถดาว์โหลด แผนผังอาคารเรียนได้ที่  แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 06:21 น.