สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โซ่พิสัยพิทยาคม 27 4 10 41 62 9 2 2 73
2 พรเจริญวิทยา 25 14 10 49 74 9 3 2 86
3 บึงกาฬ 18 23 8 49 80 6 1 0 87
4 ปากคาดพิทยาคม 16 18 19 53 89 8 2 2 99
5 ศรีวิไลวิทยา 15 21 16 52 85 9 5 3 99
6 บึงโขงหลงวิทยาคม 14 9 9 32 59 12 8 3 79
7 เซกา 10 11 12 33 55 12 2 3 69
8 ศรีชมภูวิทยา 6 5 9 20 57 10 4 5 71
9 หนองหิ้งพิทยา 5 2 8 15 45 10 3 5 58
10 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 4 1 2 7 17 4 4 6 25
11 นาสวรรค์พิทยาคม 3 8 4 15 39 10 5 3 54
12 สมสนุกพิทยาคม 3 3 1 7 24 5 3 0 32
13 โพนทองประชาสรรค์ 3 3 1 7 17 3 4 3 24
14 โนนคำพิทยาคม 3 1 4 8 24 3 3 3 30
15 บุ่งคล้านคร 2 7 6 15 41 9 4 7 54
16 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 4 5 11 31 7 4 2 42
17 เจ็ดสีวิทยาคาร 2 2 2 6 39 9 7 4 55
18 ท่าดอกคำวิทยาคม 2 2 2 6 22 10 4 4 36
19 อนุบาลเลิศปัญญา 2 1 4 7 20 3 1 3 24
20 หนองเข็งวิทยาคม 2 1 1 4 20 9 6 4 35
21 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1 3 0 4 25 12 8 2 45
22 หนองหัวช้างวิทยา 1 2 4 7 30 10 5 4 45
23 โสกก่ามวิทยา 1 2 2 5 8 6 0 2 14
24 ภูทอกวิทยา 1 1 3 5 13 10 1 1 24
25 ศรีสำราญวิทยาคม 0 3 3 6 21 9 3 1 33
26 บ้านหนองแก่งทราย 0 0 1 1 9 3 3 0 15
27 ประชานิมิตพิทยานุกูล 0 0 0 0 10 6 3 4 19
รวม 168 151 146 465 1,016 213 98 78 1,327