สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปากคาดพิทยาคม 89 8 2 2 99
2 ศรีวิไลวิทยา 85 9 5 3 99
3 บึงกาฬ 80 6 1 0 87
4 พรเจริญวิทยา 74 9 3 2 86
5 โซ่พิสัยพิทยาคม 62 9 2 2 73
6 บึงโขงหลงวิทยาคม 59 12 8 3 79
7 ศรีชมภูวิทยา 57 11 4 5 72
8 เซกา 55 12 2 3 69
9 หนองหิ้งพิทยา 47 10 3 5 60
10 นาสวรรค์พิทยาคม 44 10 5 3 59
11 บุ่งคล้านคร 41 9 4 7 54
12 เจ็ดสีวิทยาคาร 39 9 7 4 55
13 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 31 7 4 2 42
14 หนองหัวช้างวิทยา 30 10 5 4 45
15 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 25 12 8 2 45
16 สมสนุกพิทยาคม 24 5 3 0 32
17 โนนคำพิทยาคม 24 3 3 3 30
18 ท่าดอกคำวิทยาคม 22 10 4 4 36
19 ศรีสำราญวิทยาคม 21 9 3 1 33
20 หนองเข็งวิทยาคม 20 9 6 4 35
21 อนุบาลเลิศปัญญา 20 3 1 3 24
22 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 19 5 4 6 28
23 โพนทองประชาสรรค์ 17 3 4 3 24
24 ภูทอกวิทยา 13 10 1 1 24
25 ประชานิมิตพิทยานุกูล 11 6 3 4 20
26 บ้านหนองแก่งทราย 9 3 3 0 15
27 โสกก่ามวิทยา 8 6 0 2 14
รวม 1,026 215 98 78 1,339