หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 41 70 58
2 005 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 69 122 92
3 008 โรงเรียนบึงกาฬ 91 279 154
4 009 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 100 250 148
5 010 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 68 141 107
6 007 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 19 34 28
7 011 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 34 92 58
8 012 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 111 350 169
9 013 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 100 260 163
10 016 โรงเรียนภูทอกวิทยา 28 41 38
11 017 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 101 194 137
12 018 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 112 317 184
13 019 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 36 70 50
14 020 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 36 120 64
15 023 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 55 102 74
16 024 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 64 138 101
17 025 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 91 190 132
18 022 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 48 127 70
19 001 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 64 120 95
20 002 โรงเรียนเซกา 81 264 113
21 026 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 50 82 68
22 003 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 94 257 138
23 006 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 36 87 41
24 014 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 35 86 48
25 015 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 40 71 57
26 021 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 16 38 25
27 027 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 35 62 52
รวม 1655 3964 2464
6428

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]