หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 111 89 88.12% 8 7.92% 2 1.98% 2 1.98% 101
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 112 85 83.33% 9 8.82% 5 4.9% 3 2.94% 102
3 โรงเรียนบึงกาฬ 91 80 91.95% 6 6.9% 1 1.15% 0 0% 87
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 100 74 84.09% 9 10.23% 3 3.41% 2 2.27% 88
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 94 62 82.67% 9 12% 2 2.67% 2 2.67% 75
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 100 59 71.95% 12 14.63% 8 9.76% 3 3.66% 82
7 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 101 57 74.03% 11 14.29% 4 5.19% 5 6.49% 77
8 โรงเรียนเซกา 81 55 76.39% 12 16.67% 2 2.78% 3 4.17% 72
9 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 91 47 72.31% 10 15.38% 3 4.62% 5 7.69% 65
10 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 69 44 70.97% 10 16.13% 5 8.06% 3 4.84% 62
11 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 68 41 67.21% 9 14.75% 4 6.56% 7 11.48% 61
12 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 64 39 66.1% 9 15.25% 7 11.86% 4 6.78% 59
13 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 55 31 70.45% 7 15.91% 4 9.09% 2 4.55% 44
14 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 64 30 61.22% 10 20.41% 5 10.2% 4 8.16% 49
15 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 50 25 53.19% 12 25.53% 8 17.02% 2 4.26% 47
16 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 36 24 75% 5 15.63% 3 9.38% 0 0% 32
17 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 36 24 72.73% 3 9.09% 3 9.09% 3 9.09% 33
18 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 41 22 55% 10 25% 4 10% 4 10% 40
19 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 36 21 61.76% 9 26.47% 3 8.82% 1 2.94% 34
20 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 48 20 51.28% 9 23.08% 6 15.38% 4 10.26% 39
21 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 35 20 74.07% 3 11.11% 1 3.7% 3 11.11% 27
22 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 35 19 55.88% 5 14.71% 4 11.76% 6 17.65% 34
23 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 40 17 62.96% 3 11.11% 4 14.81% 3 11.11% 27
24 โรงเรียนภูทอกวิทยา 28 13 52% 10 40% 1 4% 1 4% 25
25 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 34 11 45.83% 6 25% 3 12.5% 4 16.67% 24
26 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 19 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
27 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 16 8 50% 6 37.5% 0 0% 2 12.5% 16
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]