หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ333 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ333 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์ 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์ 7 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ331 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ331 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีหน้าเสาธง 6 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ332 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ332 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ336 6 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารพรานบุญ ชั้น 3 ห้อง พ336 7 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วัดปากคาด(วัดท่าปากน้ำ) ศาลาวัด 6 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]