เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ (8 ส.ค 57 ปรับเกณฑ์ การเล่านิทาน (Story Telling))
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แก้ไข 13 ส.ค.57 เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล
สุขศึกษาและพลศึกษา (6 ส.ค 57 ปรับเกณฑ์แอโรบก)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ก.ย. 2557
7 ก.ย. 2557
8 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ระบบได้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรแล้วครับ

  แจ้งมาเพื่อทราบ

วันศุกร์ ที่ 03 ตุลาคม 2557 เวลา 14:33 น.
แจ้งประชาสัมพันธ์
เรียน โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ทั้ง ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ให้โรงเรียนเตรียนคอมพิวเตอร์พกพา  พร้อมลงโปรแกรม GSP เวอร์ชัน ๔  และปลั๊กไฟมาพร้อมด้วย
วันศุกร์ ที่ 05 กันยายน 2557 เวลา 08:40 น.
แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน
เรียน  โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีนและการพูดภาษาญี่ปุ่น  ตามมติคณะกรรมการให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันดังนี้
    ๑. การแข่งขันการพูดภาษาจีน  ม.๔-๖ เดิมแข่งขันวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เปลี่ยนมาแข่งขันในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
    ๒. การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖ เดิมแข่งขันวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เปลี่ยนมาแข่งขันในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
      จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 15:20 น.
แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงการแข่งขัน

กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน

(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-3

และกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล

(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-3

ตามมติคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ และเวลาในการแข่งขัน จากเดิม แข่งขันวันที่ 6 -  7 กันยายน 2557 ณ ลานตรงข้ามอาคารศรีธน โรงเรียนปากคาดพิทยาคมแก้ไขเป็นวันที่ 7  กันยายน  2557  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ หอประชุม โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

          หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม ครูวิเชียร อินธิสา   087-5619443
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 06:46 น.
แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
เรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนท่านสามารถดาว์โหลด แผนผังอาคารเรียนได้ที่  แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 06:21 น.
ประกาศหัวข้อพาทีสร้างสรรค์
  เรียนโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  ตามเกณฑ์การแข่งขันต้องแจ้งหัวข้อให้ทราบก่อนการแข่งขันหนึ่งสัปดาห์  ดังนั้นจึงขอแจ้ง  หัวข้อพาทีสร้างสรรค์ดังนี้
   ระดับชั้น ม๑ - ๓  ใช้หัวข้อ  "วิถีไทย  เอกลักษณ์ไทย  ก้าวไกลสู่สากล"
   ระดับชั้น ม.๔-๖  ใช้หัวข้อ  "เศรษฐกิจพอเพียง  พาชาติไทย  ให้ยั่งยืน" 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 15:42 น.
เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
เรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงาน  และคณะกรรมการตัดสินในกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกิจกรรม  มาประชุมรับฟังคำชี้แจงถึงระเบียบวิธีการแนวทางการปฏิบัติงาน     โดยพร้อมเพียงกัน  ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09:30 น.
แจ้งเพื่อทราบ
กิจกรรมการแข่งขันประเภทโครงงาน  โรงเรียนที่จัดส่งให้ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม  โดยจะต้องจัดส่งรูปเล่มรายงานก่อนการแข่งขัน  จัดส่งไปที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09:25 น.
แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
ประชาสัมพันธ์  ไปยังโรงเรียนที่ตต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ให้ทำเป็นหนังสือส่งมายังโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2557
วันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 10:42 น.
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่น
- เกณฑ์การแข่งขันของกิจกรรมท้องให้ใช้เกณฑ์เดิมของปีที่ผ่านมา (ปี 2556)
- หมวดหมู่ในการลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นขณะนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้ว
วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09:22 น.
แจ้งข่าวการเปิดระบบลงทะเบียนนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่น
แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 27
จำนวนทีม 1,655
จำนวนนักเรียน 3,964
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,464
จำนวนกรรมการ 750
ครู+นักเรียน 6,428
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,178
ประกาศผลแล้ว 174/218 (79.82%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 11
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 29
สัปดาห์ที่แล้ว 66
เดือนนี้ 167
เดือนที่แล้ว 353
ปีนี้ 3,084
ทั้งหมด 146,846