หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-act

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 2.  331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
3.  332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 4.  333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
5.  334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 6.  335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
7.  336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 8.  337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]