หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 023 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 10 15 11
2 001 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 79 159 114
3 002 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 32 54 44
4 003 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 84 239 135
5 004 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 38 148 74
6 005 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 51 94 64
7 006 โรงเรียนนาวังวิทยา 82 155 116
8 007 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 33 58 52
9 008 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 77 151 100
10 009 โรงเรียนปทุมราชวงศา 102 211 134
11 010 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 61 132 95
12 011 โรงเรียนพนาศึกษา 70 200 110
13 012 โรงเรียนมัธยมแมด 36 62 39
14 014 โรงเรียนลือวิทยาคม 30 52 37
15 015 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 89 197 134
16 016 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 52 130 81
17 017 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 40 63 41
18 018 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 33 63 47
19 020 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 92 209 121
20 021 โรงเรียนอำนาจเจริญ 122 402 211
21 022 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 60 271 122
22 019 โรงเรียนเสนางคนิคม 53 106 82
23 024 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 32 67 50
24 025 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม 0 0 0
25 013 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 50 98 68
รวม 1408 3336 2082
5418

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธานินทร์ ธานี โทร:0848330454 E-mail: ciknok2000@gmail.com และนายเฉลิม บูคะธรรม โทร:0810653700 E-mail : Meeteddy@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]