หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 122 92 91.09% 7 6.93% 1 0.99% 1 0.99% 101
2 โรงเรียนปทุมราชวงศา 102 63 86.3% 9 12.33% 1 1.37% 0 0% 73
3 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 92 61 76.25% 11 13.75% 4 5% 4 5% 80
4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 89 50 75.76% 8 12.12% 5 7.58% 3 4.55% 66
5 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 84 48 65.75% 13 17.81% 5 6.85% 7 9.59% 73
6 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 61 43 71.67% 8 13.33% 2 3.33% 7 11.67% 60
7 โรงเรียนพนาศึกษา 70 41 74.55% 7 12.73% 5 9.09% 2 3.64% 55
8 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 79 38 57.58% 20 30.3% 5 7.58% 3 4.55% 66
9 โรงเรียนนาวังวิทยา 82 37 62.71% 10 16.95% 6 10.17% 6 10.17% 59
10 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 77 28 58.33% 4 8.33% 11 22.92% 5 10.42% 48
11 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 60 27 55.1% 9 18.37% 8 16.33% 5 10.2% 49
12 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 52 25 55.56% 5 11.11% 8 17.78% 7 15.56% 45
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 50 24 58.54% 9 21.95% 3 7.32% 5 12.2% 41
14 โรงเรียนเสนางคนิคม 53 19 46.34% 12 29.27% 5 12.2% 5 12.2% 41
15 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 51 18 56.25% 7 21.88% 1 3.13% 6 18.75% 32
16 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 32 16 59.26% 2 7.41% 4 14.81% 5 18.52% 27
17 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 38 16 64% 2 8% 2 8% 5 20% 25
18 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 40 15 55.56% 8 29.63% 1 3.7% 3 11.11% 27
19 โรงเรียนมัธยมแมด 36 15 48.39% 5 16.13% 3 9.68% 8 25.81% 31
20 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 33 14 56% 7 28% 3 12% 1 4% 25
21 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 33 14 53.85% 6 23.08% 3 11.54% 3 11.54% 26
22 โรงเรียนลือวิทยาคม 30 13 50% 5 19.23% 1 3.85% 7 26.92% 26
23 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 32 13 56.52% 2 8.7% 3 13.04% 5 21.74% 23
24 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 10 3 30% 1 10% 2 20% 4 40% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธานินทร์ ธานี โทร:0848330454 E-mail: ciknok2000@gmail.com และนายเฉลิม บูคะธรรม โทร:0810653700 E-mail : Meeteddy@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]