หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 16 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 16 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 16 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 16 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 217 16 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 218 16 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 16 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 16 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 16 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 16 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 16 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธานินทร์ ธานี โทร:0848330454 E-mail: ciknok2000@gmail.com และนายเฉลิม บูคะธรรม โทร:0810653700 E-mail : Meeteddy@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]