หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศูนย์การเรียนสังคม อาคาร 6 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศูนย์การเรียนสังคม อาคาร 6 16 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ โดมเฉลิมพระเกียรติ 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ โดมเฉลิมพระเกียรติ 16 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 5 ห้อง AP ม. 6 16 ต.ค. 2557 08.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 5 ห้อง AP ม. 6 16 ต.ค. 2557 08.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศูนย์การเรียนสังคม อาคาร 6 16 ต.ค. 2557 13.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศูนย์การเรียนสังคม อาคาร 6 17 ต.ค. 2557 13.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศูนย์การเรียนสังคม อาคาร 6 17 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศูนย์การเรียนสังคม อาคาร 6 17 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ห้องจริยธรรม อาคาร 2 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ห้องจริยธรรม อาคาร 2 16 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ห้องจริยธรรม อาคาร 2 17 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธานินทร์ ธานี โทร:0848330454 E-mail: ciknok2000@gmail.com และนายเฉลิม บูคะธรรม โทร:0810653700 E-mail : Meeteddy@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]