หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารอุตสาหกรรม1 ห้อง หน้าอาคารอุตสาหกรรม 1 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารอุตสาหกรรม1 ชั้น 1 ห้อง หน้าอาคารอุตสาหกรรม1 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารอุตสาหกรรม1 ชั้น 1 ห้อง หน้าอาคารอุตสาหกรรม1 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารอุตสาหกรรม1 ชั้น 1 ห้อง หน้าอาคารอุตสาหกรรม1 17 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศูนย์นวัฒนธรรม ชั้น 2 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศูนย์นวัฒนธรรม ชั้น 2 17 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง 103 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง 202 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ลานบัณฑิต 17 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ลานบัณฑิต 17 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ หน้าอาคารคหกรรม ชั้น 2 ห้อง 201 17 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ หน้าอาคารคหกรรม ชั้น 2 ห้อง 202 17 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง 101 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง 101 17 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง 102 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง 102 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ หน้าอาคารคหกรรม ห้อง 201 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ หน้าอาคารคหกรรม ห้อง 202 16 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธานินทร์ ธานี โทร:0848330454 E-mail: ciknok2000@gmail.com และนายเฉลิม บูคะธรรม โทร:0810653700 E-mail : Meeteddy@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]