หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศาลาตรีมุข/สนามฟุตบอล 16 ต.ค. 2557 08.30
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศาลาตรีมุข/สนามฟุตบอล 16 ต.ค. 2557 08.30
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศูนย์อาเซียน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 16 ต.ค. 2557 08.30
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศูนย์อาเซียน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 16 ต.ค. 2557 08.30
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศูนย์แนะแนว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 527,528 16 ต.ค. 2557 08.30
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ศูนย์แนะแนว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 527,528 16 ต.ค. 2557 08.30
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 1 ห้อง 113,114,115 16 ต.ค. 2557 08.30
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 1 ห้อง 113,114,115 17 ต.ค. 2557 08.30
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 16 ต.ค. 2557 08.30
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 16 ต.ค. 2557 08.30
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
แข่งขันที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
แข่งขันที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
แข่งขันที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
แข่งขันที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
แข่งขันที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
แข่งขันที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
แข่งขันที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
แข่งขันที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธานินทร์ ธานี โทร:0848330454 E-mail: ciknok2000@gmail.com และนายเฉลิม บูคะธรรม โทร:0810653700 E-mail : Meeteddy@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]