หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 16-17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 126 16 ต.ค. 2557 08.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 125 16 ต.ค. 2557 08.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 16 ต.ค. 2557 08.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 121 16 ต.ค. 2557 08.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 16 ต.ค. 2557 08.30
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 16 ต.ค. 2557 08.30
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 128 16 ต.ค. 2557 08.30
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 128 16 ต.ค. 2557 08.30
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 116 16 ต.ค. 2557 08.30
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 117 16 ต.ค. 2557 08.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธานินทร์ ธานี โทร:0848330454 E-mail: ciknok2000@gmail.com และนายเฉลิม บูคะธรรม โทร:0810653700 E-mail : Meeteddy@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]