ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เว็บไซต์ระดับภาคที่ใช้แข่งขันซูโดกุ คำคม ครอสเวิร์ดและเอแม็ท

1.ตรวจสอบชื่อนักเรียน ครู ที่เป็นตัวแทนเขต ถ้าไม่ครบติดต่อ ผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค(ด้านล่าง)
2.เขตพื้นที่ ที่แข่งขันหลังวันที่ 30 เมษายน นี้ แข่งเสร็จบันทึกคะแนนให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ
3.ติดตามการแนวทางการแข่งขันได้ที่เว็บภาค จากข้างล่างนี้
ภาคเหนือ
สพป. http://www.north64.sillapa.net/sp-act/
สพม. http://www.north64.sillapa.net/sm-act/
ภาคกลางและภาคตะวันออก

สพป. http://www.central64.sillapa.net/sp-act/
สพม. http://www.central64.sillapa.net/sm-act/

ภาคอีสาน
สพป. http://www.esan64.sillapa.net/sp-act/
สพม. http://www.esan64.sillapa.net/sm-act/

ภาคใต้
สพป. http://www.southl64.sillapa.net/sp-act/
สพม. http://www.south64.sillapa.net/sm-act
—————————————————————————————————————–

ผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค สามารถประสานงานได้ดังนี้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

เหนือ                               นายอำนาจ  แก้วแดง ครู คศ.2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม.37
โทร 085-7060957 email : kruamnart.ict@hotmail.com web : http://north64.sillapa.net/

ตะวันออกเฉียงเหนือ     นายอารักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 2
โทร 081-2613558 email : arrak.pro@gmail.com  web : http://esan63.sillapa.net/

กลาง-ตะวันออก           นายสุขสันต์  ตวงโชคดี       เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.นนทบุรี เขต 1
โทร 087-6699939 email : suksun3954@gmail.com  web :  http://central64.sillapa.net/

ใต้                                  นายภาสกร  ทองเม็ด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.13 (ตรัง-กระบี่)
โทร 089-1485562     email : passakorn_jacky@hotmail.com web :  http://south64.sillapa.net/

 
 

ในการจักการแข่งขัน ซูโดกุ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด ทาง สพฐ.เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวที่เลือนออกไปนั้นมีประโยชน์กับนักเรียน เห็นควรให้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ (คลิกหนังสือ) โดยเขตพื้นที่ให้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการรายงานผลจากโปรแกรมเดิม ซึ่งจะมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันอยู่แล้ว และบันทึกคะแนน ส่งผลการแข่งขันในระบบ ให้ระดับภาคดำเนินการแข่งขันต่อไป

 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนคร

 
 

**การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน**

*แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน*

   1.ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน ชื่อ สกุล นักเรียน ครู และอื่นๆให้เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของทางโรงเรียนเอง และปฏิบัติตามกำหนดการที่แจ้ง
   
2.ให้ผู้เข้าแข่งขันในระดับภาค เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว ให้เรียบร้อยก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว
   
3.ในการแข่งขันระดับภาค กรรมการจะตรวจสอบรูปในบัตรประจำตัวก่อนทำการแข่งขัน

 
 ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ในระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพป. สกลนคร เขต 1(ระดับประถมศึกษา) / สพม.23(ระดับมัธยมศึกษา)  โดยด่วน  เพื่อจะได้ประสานดำเนินการต่อไป ก่อนวันที่  26 พ.ย. 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา

แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23  โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 20-26 พ.ย. 2557 (แนบไฟล์ )<

 
 
-:: แนวทางการโอนข้อมูล สู่ระดับภาค ::-
 

***** โปรดตรวจสอบ รายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ในแต่ละกิจกรรมให้เรียบร้อย(ตรวจสอบให้ดีนะครับ)
ไปที่ admin >
1.ประกาศตัวแทนแข่งต่อ>
2.แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาค >
3.แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาคคลิกที่นี่
4.หลังจากแจ้งโอนแล้ว ให้ท่านโทรประสานมายัง
GOD (นายอารักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร 0812613558 )  เพื่อแจ้งว่าในกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 ตัวแทนของเขตท่านเป็นตัวแทนการประกวดสวดมนต์แปลไทยหรือสวดมนต์แปลอังกฤษ (เฉพาะ สพป.)

เขตไหนแข่งเสร็จก็แจ้งโอนได้เลยนะครับ ระบบจะแจ้งสถานะพร้อมโอน ซึ่งทาง GOD (นายอารักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร 0812613558 ) ระดับภาคโอนชื่อจากเขตของทางท่าน เว็บระดับภาค ถ้าโอนเมือไหร่ รายชื่อจะแก้ไขไม่ได้ จะต้องทำตามระเบียบของแก้ไข เปลี่ยนตัวของระดับภาค

*****ประกาศตัวแทนแข่งต่อ สำหรับ สพม.ที่แข่งรวมหลายกลุ่มหรือ สพป. ที่ไม่แสดงรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทน
ไปที่ admin >
1.ประกาศตัวแทนแข่งต่อ>
2.[[[Reset ตัวแทนใหม่ โดยเอาชนะเลิศเป็นตัวแทน]]]

 

 หมายเหตุ : ประชาสัมพันธ์แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนให้เรียบร้อย  ก่อนทำการโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค

 
 

-:: ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน::-
-::ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ::-

 เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดสกลนคร คลิกที่นี่

 โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค 
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

 

 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่  27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 8-13 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

 
 

-:: เกณฑ์การแข่งขัน ::-

 เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..
Download เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย………..
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไขแอโรบิก….
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2557  [คลิกที่นี่ ] …แก้เกณฑ์การแข่งขัน Impromptu Speech…
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรก

 
 

.: รายชื่อที่ปรึกษา การใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล สพป.  :.
 

ที่ ชื่อ - สกุล เบอร์โทร
1 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม 0878653699
2 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 0812613558
3 นายทวีเดช  แสนชนม์ 0879548788


.: รายชื่อที่ปรึกษา การใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล สพม.  :.
 

ที่ ชื่อ - สกุล เบอร์โทร
1 นางอุษณีษ์ ราชพิลา 0884924099
2 นายชัยมงคล  ขำคม 0817082657
 
 

-:: ลำดับที่การแข่งขัน สพม. และ สพป. ::-

ลำดับที่การแข่งขัน สพป.และ สพม.

 
 

-::  การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ  ::- 

ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
   ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558  
   เป็นต้นไปในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี 
   (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 

 

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 นางสาวณฐพร ผกานนท์ 0843934047 โอนแล้ว
2. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ 0872372840 โอนแล้ว
3. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ 0988982310 โอนแล้ว
4. สพป. ขอนแก่น เขต 1 นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ 0810547070 โอนแล้ว
5. สพป. ขอนแก่น เขต 2 กิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ 0935053357 โอนแล้ว
6. สพป. ขอนแก่น เขต 3 นายธนัญชัย เดชพลกรัง 0892858998 โอนแล้ว
7. สพป. ขอนแก่น เขต 4 นายสุเทพ สุขสวาง 0858506588 โอนแล้ว
8. สพป. ขอนแก่น เขต 5 นายสมชาย โพธิ์ศรี 0910659085 โอนแล้ว
9. สพป. ชัยภูมิ เขต 1 นางสาวสาวิกา จักรบุตร 0818764116 โอนแล้ว
10. สพป. ชัยภูมิ เขต 2 นางเต็มสิริ อินทรชื่น 0883541651 โอนแล้ว
11. สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ 0864697984 โอนแล้ว
12. สพป. นครพนม เขต 1 นายเฉลิม จักรชุม 0828488922 โอนแล้ว
13. สพป. นครพนม เขต 2 นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945 โอนแล้ว
14. สพป. นครราชสีมา เขต 1 Jongkol Polprasart 0942604443 โอนแล้ว
15. สพป. นครราชสีมา เขต 2 นายอณัฏฐกรณ์ ยนต์สันเทียะ 0872449898 โอนแล้ว
16. สพป. นครราชสีมา เขต 3 นายบัณฑิต ปันเต 081-9978467 โอนแล้ว
17. สพป. นครราชสีมา เขต 4 นายสุรเชตุ สมบัติสิน 0819762335 โอนแล้ว
18. สพป. นครราชสีมา เขต 5 นายองอาจ วิชัยสุชาติ 0817903288 โอนแล้ว
19. สพป. นครราชสีมา เขต 6 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง 081-5791506 โอนแล้ว
20. สพป. นครราชสีมา เขต 7 นันทินานันทน์ 0935526363 โอนแล้ว
21. สพป. บึงกาฬ เขต 1 นายเสนอ รัมพณีนิล 08 0461 9453 โอนแล้ว
22. สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ 0817602398 โอนแล้ว
23. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์ 0990768631 โอนแล้ว
24. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 นางสาวศศิธร ม่านทอง 0868761273 โอนแล้ว
25. สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 นางเรณู เลื่อยไธสง 0812827477 โอนแล้ว
26. สพป. มหาสารคาม เขต 1 นายกันตธี เนื่องศรี 0896360640 โอนแล้ว
27. สพป. มหาสารคาม เขต 2 นางดรณี ปะสังติโย 0812527266 โอนแล้ว
28. สพป. มหาสารคาม เขต 3 นายจเด็จ ทัศวงษา 0823111843 โอนแล้ว
29. สพป. มุกดาหาร เขต 1 นายอุดมทรัพย์ สายสา 0871595284 โอนแล้ว
30. สพป. ยโสธร เขต 1 นายศาตรา แสงชาติ 0852226933 โอนแล้ว
31. สพป. ยโสธร เขต 2 นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง 092-0961028 โอนแล้ว
32. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ 0933276324 โอนแล้ว
33. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477 โอนแล้ว
34. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว 0834512133 โอนแล้ว
35. สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา 0819970726 โอนแล้ว
36. สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา 0885819591 โอนแล้ว
37. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ 0819765843 โอนแล้ว
38. สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ 0804692136 โอนแล้ว
39. สพป. สกลนคร เขต 1 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม 0878653699 โอนแล้ว
40. สพป. สกลนคร เขต 2 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 0812613558 โอนแล้ว
41. สพป. สกลนคร เขต 3 นายธเนศ ศรีท้าว 0811176115 โอนแล้ว
42. สพป. สุรินทร์ เขต 1 นายชำนาญ ภคะวา 0897758648 โอนแล้ว
43. สพป. สุรินทร์ เขต 1 ยัง
44. สพป. สุรินทร์ เขต 2 นายวัชรินทร์ นุตโร 094-0958772 โอนแล้ว
45. สพป. สุรินทร์ เขต 3 นายยุทธนา แม่นผล 0810627401 โอนแล้ว
46. สพป. หนองคาย เขต 1 เสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล 0819751977 โอนแล้ว
47. สพป. หนองคาย เขต 2 นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ 0879061032 โอนแล้ว
48. สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 นายคำตา อ้วนสาเล 0819770198 โอนแล้ว
49. สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 นางนิรมล บุญเย็น 0817397916 โอนแล้ว
50. สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 นางธนพร วรวงศ์ 087-9188373 โอนแล้ว
51. สพป. อุดรธานี เขต 1 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว 0919568591 โอนแล้ว
52. สพป. อุดรธานี เขต 2 นางสุนีย์ อุุทุมทอง 0810316606 โอนแล้ว
53. สพป. อุดรธานี เขต 3 นางสาวศิริญญา นรินทร์ 0833407788 โอนแล้ว
54. สพป. อุดรธานี เขต 4 นายบุญโรม ปัญญากุล 0828599404 โอนแล้ว
55. สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย 0815482369 โอนแล้ว
56. สพป. อุบลราชธานี เขต 2 นางสาวเขมณัฏฐ์ ธรณี 085-6360191 โอนแล้ว
57. สพป. อุบลราชธานี เขต 3 ธวัชชัย นวลศรี 0821499374 โอนแล้ว
58. สพป. อุบลราชธานี เขต 4 นางวาสนา วรบุตร 0929108619 โอนแล้ว
59. สพป. อุบลราชธานี เขต 5 นางละม้าย จันทร์เขียว โอนแล้ว
60. สพป. เลย เขต 1 นายมงคล คณะศิริวงศ์ 0847939477 โอนแล้ว
61. สพป. เลย เขต 2 นางสาวนิรัชรา จันทิหล้า 0929911956 โอนแล้ว
62. สพป. เลย เขต 3 นางเพชรี ชัยมูล 0819657257 โอนแล้ว

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 นายองอาจ เกตะวันดี 0810538088 โอนแล้ว
2. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 นายนักรบ กองมณี 0807653868 โอนแล้ว
3. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 3 ดาวใจ ทำทิพย์ 0896057528 โอนแล้ว
4. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 4 นางวิลาวัณย์ พรหมโส 0819546579 โอนแล้ว
5. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 5 นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง 0845127604 โอนแล้ว
6. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 นายอนุชา กัณหะบุตร 0872182249 โอนแล้ว
7. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 นายสุขุม ธีระสาร 0862345033 โอนแล้ว
8. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 นายทวีศักดิ์ สารีโท 0806064765 โอนแล้ว
9. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 นายดุสิต บุตรศรี 0856462439 โอนแล้ว
10. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 1 นายสัญญา ลิธรรมมา 0833354455 โอนแล้ว
11. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 2 นางศิริพร ตริยาวธัญญู 0866344567 โอนแล้ว
12. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 3 นายบุญถม ปุระพรม 0811849960 โอนแล้ว
13. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 1-2 นายชัยกัมพล มะโนชาติ 0857668366 โอนแล้ว
14. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 3 admin 0868554371 โอนแล้ว
15. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 นางอุษณีษ์ ราชพิลา 0884924099 โอนแล้ว
16. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมา 0850079688 โอนแล้ว
17. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 สพม สกลนคร กลุ่ม 3 0895693794 โอนแล้ว
18. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1-3 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ 0818712301 โอนแล้ว
19. สพม. เขต 25 ขอนแก่น นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ 0817177366 โอนแล้ว
20. สพม. เขต 26 มหาสารคาม นายธนัฐ มาตชรา 093 383 7978 โอนแล้ว
21. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 โอนแล้ว
22. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 โอนแล้ว
23. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 นางสาวกฤติยา พลหาญ 084-9533738 โอนแล้ว
24. สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 5-6 วิมลวรรณ เปี่ยมจาด 0851023109 โอนแล้ว
25. สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1-4 วิมลวรรณ เปี่ยมจาด 0851023109 โอนแล้ว
26. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ 0862603777 โอนแล้ว
27. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 2 นายกิตติชัย อรจุล 0867207540 โอนแล้ว
28. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 3 นายเฉลิมพล เถาว์โท 0819676066 โอนแล้ว
29. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 4 นางสาวสุพัตรา จันทรักษ์ 0837271373 โอนแล้ว
30. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 5 นายยุทธพงษ์ แก้วพล 0833752708 โอนแล้ว
31. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 6 นายธานินทร์ ธานี 0848330454 โอนแล้ว
32. สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 0819761834 โอนแล้ว
33. สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 0819761834 โอนแล้ว
34. สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 0819761834 โอนแล้ว
35. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี 088-5842652 โอนแล้ว
36. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 นิธิรัตน์ อุทัยพร 09-5605-7251 โอนแล้ว
37. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 นิธิรัตน์ อุทัยพร 09-5605-7251 โอนแล้ว
38. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 นิธิรัตน์ อุทัยพร 09-5605-7251 โอนแล้ว
39. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 นิธิรัตน์ อุทัยพร 09-5605-7251 โอนแล้ว
40. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 นิธิรัตน์ อุทัยพร 09-5605-7251 โอนแล้ว
41. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 นิธิรัตน์ อุทัยพร 09-5605-7251 โอนแล้ว
42. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน 0878692536 โอนแล้ว
43. สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 นายวัชรา สามาลย์ 0885727955 โอนแล้ว
44. สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 นายวัชรา สามาลย์ 0885727955 โอนแล้ว
45. สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 นายวัชรา สามาลย์ 0885727955 โอนแล้ว
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. การศึกษาพิเศษ เฉพาะทาง
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ เขตพื้นที่ วันที่แข่งขัน
1 สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1-4 10-12 กันยายน 2014
2 สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 5-6 10-12 กันยายน 2014
3 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 19 กันยายน - 30 ตุลาคม 2014
4 สพป. อุดรธานี เขต 1 27-29 กันยายน 2014
5 สพม. เขต 26 มหาสารคาม 5-7 ตุลาคม 2014
6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 7-9 ตุลาคม 2014
7 สพป. สุรินทร์ เขต 2 8-11 ตุลาคม 2014
8 สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 17-18 กันยายน 2556
9 สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 6-8 ตุลาคม 2556
10 สพป. มหาสารคาม เขต 3 10 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2557
11 สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 3 16-18 สิงหาคม 2557
12 สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 18-19 สิงหาคม 2557
13 สพป. นครพนม เขต 1 22-25 สิงหาคม 2557
14 สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 1 6-7 กันยายน 2557
15 สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 3 6-7 กันยายน 2557
16 สพป. เลย เขต 1 7-9 กันยายน 2557
17 สพป. ขอนแก่น เขต 2 8-10 กันยายน 2557
18 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 10 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557
19 สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 3 11-12 กันยายน 2557
20 สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 5 15-16 กันยายน 2557
21 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 15-30 กันยายน 2557
22 สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 15-16 กันยายน 2557
23 สพป. ยโสธร เขต 2 15-18 กันยายน 2557
24 สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 17-18 กันยายน 2557
25 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 18-20 กันยายน 2557
26 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 18-20 กันยายน 2557
27 สพป. สกลนคร เขต 3 18-20 กันยายน 2557
28 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 18-20 กันยายน 2557
29 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 18-20 กันยายน 2557
30 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 18-20 กันยายน 2557
31 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 18-20 กันยายน 2557
32 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 18-20 กันยายน 2557
33 สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 4 18-19 กันยายน 2557
34 สพป. นครราชสีมา เขต 1 26-27 กันยายน 2557
35 สพป. สกลนคร เขต 1 26-27 กันยายน 2557
36 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 28-29 กันยายน 2557
37 สพป. เลย เขต 2 1-8 ตุลาคม 2557
38 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1-20 ตุลาคม 2557
39 สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 3-5 ตุลาคม 2557
40 สพป. อุดรธานี เขต 2 4-5 ตุลาคม 2557
41 สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 6-8 ตุลาคม 2557
42 สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 6-8 ตุลาคม 2557
43 สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 6-7 ตุลาคม 2557
44 สพป. หนองคาย เขต 1 6-8 ตุลาคม 2557
45 สพป. นครราชสีมา เขต 7 6-7 ตุลาคม 2557
46 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 7-9 ตุลาคม 2557
47 สพป. นครราชสีมา เขต 3 7-8 ตุลาคม 2557
48 สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 7-9 ตุลาคม 2557
49 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 8-10 ตุลาคม 2557
50 สพป. นครราชสีมา เขต 2 8-10 ตุลาคม 2557
51 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 8-9 ตุลาคม 2557
52 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 3 8-9 ตุลาคม 2557
53 สพป. มหาสารคาม เขต 2 8-10 ตุลาคม 2557
54 สพป. อุดรธานี เขต 3 9-11 ตุลาคม 2557
55 สพป. อุบลราชธานี เขต 4 9-10 ตุลาคม 2557
56 สพป. ขอนแก่น เขต 1 9-11 ตุลาคม 2557
57 สพป. ชัยภูมิ เขต 2 9-10 ตุลาคม 2557
58 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 9-11 ตุลาคม 2557
59 สพป. สกลนคร เขต 2 9-11 ตุลาคม 2557
60 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 11-12 ตุลาคม 2557
61 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 13-14 ตุลาคม 2557
62 สพป. ขอนแก่น เขต 4 13-15 ตุลาคม 2557
63 สพป. เลย เขต 3 13-16 ตุลาคม 2557
64 สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 20-22 ตุลาคม 2557
65 สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 20-22 ตุลาคม 2557
66 สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 20-22 ตุลาคม 2557
67 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 21-25 ตุลาคม 2557
68 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 2 29-31 ตุลาคม 2557
69 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557
70 สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 2 1-4 พฤศจิกายน 2557
71 สพป. นครพนม เขต 2 3-5 พฤศจิกายน 2557
72 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 4 6-7 พฤศจิกายน 2557
73 สพป. มุกดาหาร เขต 1 10-14 พฤศจิกายน 2557
74 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 11 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
75 สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1-3 17-19 พฤศจิกายน 2557
76 สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 8-9 ธันวาคม 2557
77 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 14-15 ธันวาคม 2557
78 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1-3 ตุลาคม 2558
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เว็บไซต์

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การศึกษาพิเศษ.)
ระดับชาติ
ภาคเหนือ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 97
สัปดาห์นี้ 106
สัปดาห์ที่แล้ว 708
เดือนนี้ 2,394
เดือนที่แล้ว 2,153
ปีนี้ 17,314
ทั้งหมด 763,300